Vrtec pri osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka Negova

இல்லம் / Zima v 1. starostnem obdobju

உருவாக்கிய தேதி / 2020 / ஜனவரி

திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி ஞாயிறு ஞாயிறு
1 2 3 4 5
6 7
8
8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31